korisnički servis /način plaćanja
 

 

Plaćanje parkiranja

Sa ciljem da svim korisnicima javnih parkirališta pojednako omogući parkiranje, „Parking servis Jagodina“ početkom maja 2007. godina prelazi na nov način naplate parkiranja u gradu, po Pravilniku o organizaciji i uređivanju stacionarnog saobraćaja, objavljenim u Službenom glasniku Grada Jagodine br.08/2013.

Plaćanje će se vršiti putem mobilnog telefona SMS-om i parking karatama koje cete moći kupiti na svim obeleženim mestima u gradu.

 

 

 

>>Plaćanje Parking Kartom

 

Uputstvo za upotrebu parking karte

1. Korisnik je dužan da na parking karti ogrebe: mesec i dan u kojem koristi parking mesto, kao i sat i minut u kome je parkiranje započeto.

2. Korisnik parkiranja dužan je da vidno istakne ovu kartu sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla.

3. Ova parking karta se koristi jednokratno.

4. Neisticanje ili nepravilno korišćenje parking karte podleže sankcijama u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i uređivanju stacionarnog saobraćaja na teritoriji Grada Jagodine (službeni glasnik Grada Jagodine br.08/2013.godine).

Parking servis Jagodina nema obavezu čuvanja parkiranih vozila, niti snosi odgovornost za eventualno nastala oštećenja.

Falsifikovanje se kažnjava po zakonu. Parking kartu možete kupiti na kioscima koji imaju vidno istaknuto obaveštenje o prodaji parking karata.

 

 

 

 

>>SMS - Plaćanje mobilnim telefonom

Uvodjenje sistema naplate parking mesta putem SMS-a, olakšava i ubrzava proceduru plaćanja usluge parkiranja. Ukoliko ste u žurbi i nemate dovoljno vremena za kupovinu parking karte na nekom od prodajnih mesta u gradu, dovoljno je samo da pošaljete poruku SMS-om, koja će sadržati registarsku oznaku vašeg automobila, na jedan od dva broja 3501 i 3502 u zavisnosti od zone parkiranja (3501 za zonu 1 i 3502 za zonu 2).

Korisnik parkinga koji želi da izvrši placanje putem SMS-a, dužan je da kao tekst nove poruke upiše registarski broj vozila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova (npr. JA1234AA) i posalje na 3501 ili 3502 u zavisnosti od zone parkiranja. Trenutak slanja SMS poruke će se smarati trenutkom početka korišćenja tog parking mesta. Sistem ne pravi razliku između malih i velikih slova pa nije potrebno voditi računa o tome. Korisnik može poslati SMS sa bilo koje trenutno aktuelne mreže mobilnih provajdera.

Poruka se šalje na jedan od dva broja 3501 i 3502, koji označavaju ZONU parkiranja gde se vozilo nalazi u momentu plaćanja usluge. Broj 3501 je broj koji označava zonu 1, a broj 3502 je broj koji označava zonu 2.

Ako sistem detektuje da poruka iz nekog razloga nije parvilno poslata, korisnik dobija upozorenje o pogrešno poslatoj poruci i mora ponoviti slanje poruke u ispravnoj formi.

Ukoliko sistem iz bilo kog razloga nije operativan, korisnik nakon slanja poruke dobija informaciju, uz izvinjenje, da sistem nije operativan i da koristi alternativan način plaćanja usluge korišćenja parkinga, tj.plaćanje parking kartom.

Nakon ispravno poslate poruke sistem korisniku daje povratnu informaciju u vidu SMS poruke u kojoj je naveden registarski broj automobila za koji je kupljena karta, zona za koju je izvršeno placanje, cena naplaćene usluge, vreme isteka dozvoljenog (plaćenog) parkiranja, broj PIN-a (jedinstveni broj –broj elektronske karte) za slučaj reklamacije/žalbe i obaveštenje da se poruka sačuva do isteka parkiranja.

Korisniku parking mesta se naplaćuje iznos cene parkiranja za 1 sat. Iznos cene slanja SMS zavisi od Zone parkiranja za koju je korisnik poslao poruku.

Tačno 5 (pet) minuta pre isteka ukupno plaćenog vremena parkiranja, korisnik dobija SMS poruku sa obaveštenjem o tačnom trenutku isteka (datum, sati, minut) parkiranja.

Nakon toga korisnik je u mogućnosti da produži parkiranje, ukoliko mu prethodi broj uplaćenih sati i Zona parkiranja to dozvoljavaju ili da ukloni vozilo sa parking mesta u propisanom terminu.

U zavisnosti od zone u kojoj se nalazi parkirano vozilo i vremenskog ograničenja parkiranja, korisnik može produžiti vreme zadržavanja u crvenoj zoni maksimalno do 2 sata , a u žutoj zoni može produžavati parkiranje bez vremenskog ograničenja. Nakon maksimalno iskorišćenog dozvoljenog vremena parkiranja, korisnik mora napustiti zonu u kojoj se nalazi najmanje na 30 minuta, kako bi mu sistem dozvolio ponovo parkiranje u istoj zoni tokom dana ili mora promeniti zonu parkiranja.

Ukoliko korisnik namerno ili greškom pošalje SMS za uslugu parkiranja u vremenu kada sistem ne radi, uplata se automacki odlaže i važi za prvi sat naplate u prvom sledećem danu kada se vrši naplata. Korisnik takođe dobije obaveštenje o tome putem povratnog SMS-a.

Parking karte i dalje ostaju u upotrebi, a serijski broj parking karte je parametar validan za informacioni sistem kontrole i naplate, kao i SMS plaćanje. Zbog usklađivanja sa SMS sistemom naplate parking karte su štampane u bojama zona (crvena-zona1 i zuta-zona2).

 

početak stranice

 

   

 

::Parking servis Jagodina ©2007 Jagodina