korisnički servis /nalog za plaćanje

 

 

Posebna parking karta - Nalog za plaćanje

Korisniku parkirališta koji postupa suprotno odredbama članova 20 i 21.stav 2 Pravilnika o organizaciji i uređivanju stacionarnog saobraćaja na teritoriji Grada Jagodine (službeni glasnik grada Jagodine br.08/2013.godine), koji se odnose na vremensko ograničenje koriščenja parkirališta i ne korišćenje parking karte u skladu sa uputstvom ili je uopšte ne poseduje - biće uručena Posebna parking karta (nalog za plaćanje), koju je dužan da plati u naznačenom roku.

Nalog za plaćanje posebne parking karte izdaje ovlašćeni kontrolor i uručuje ga korisniku. Ukoliko korisnik parking mesta nije izvšio plaćanje korišćenja parking mesta ili je prekoračio vremensko ograničenje, kontrolor ima puno pravo da na licu mesta ištampa posebnu parking kartu i ostavi je na prednjem vetrobranskom staklu ispod brisača. Taj postupak ostavljanja posebne parking karte smatraće se direktnim uručivanjem iste korisniku parking mesta. Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti posebnu parking parking kartu u roku od 8 dana na račun naznačen u nalogu.

cenovnik,

uputstvo.

 

 

::Parking servis Jagodina ©2007 Jagodina