cene/povlašćena karta

 

 

 

 

Povlašćene parking karte - PPK

zone
opis
tip vozila
vremensko ograničenje
period
cena sa porezom
I zona

stanari

za najviše 1 vozilo

putničko vozilo

do 8 sedišta

bez vremenskog ograničenja
1 mesec
480 din.
3 meseca
1440 din.
6 meseci/10%
2592 din.
9 meseci
4320 din.
12 meseci/20%
4608 din.

poslovni korisnici

za najviše 2 vozila

putničko vozilo

do 8 sedišta

bez vremenskog ograničenja

1 mesec
1800 din.
3 meseca
5400 din.
6 meseci/10%
9720 din.
9 meseci
16200 din.
12 meseci/20%
17280 din.
II zona

stanari

za najviše 1 vozilo

putničko vozilo

do 8 sedišta

bez vremenskog ograničenja
1 mesec
360 din.
3 meseca
1080 din.
6 meseci/10%
1944 din.
9 meseci
3240 din.
12 meseci/20%
3474 din.

poslovni korisnici

za najviše 2 vozila

putničko vozilo

do 8 sedišta

bez vremenskog ograničenja
1 mesec
1440 din.
3 meseca
4320 din.
6 meseci/10%
7776 din.
9 meseci
12960 din.
12 meseci/20%
13824 din.

 

 

 

 

::Parking servis Jagodina ©2007 Jagodina