meni /o nama
 

 

 

Parking servis Jagodina

 

29. juna 2005.godine raspisan je javni konkurs za Rešenje Stacionarnog saobraćaja u Jagodini. Nakon razmatranja svih dostavljenih ponuda, komisija Skupštine grada je usvojila ponudu Preduzeća za saobraćajni inžinjering "Mayera" iz Gornjeg Milanovca zasnovanu na najbolje dostavljenom idejnom rešenju o rešavanju stacionarnog saobraćaja na nivou opštine grada.

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Jagodina br. 011-15/06-01/1 i Odluke br. 011-16/06-01/1 objavljene u /sl.gl. br. 1 od 08.02.2006/, i Odluke Skupštine "Mayere" iz Gornjeg Milanovca br 01-06 od 03.02.2006 godine, dana 09.03.2006 godine zaključen je ugovor o osnivanju privrednog društva Parking servis Jagodina ad Jagodina .

28.decembra 2006.godine Skupština grada Jagodina usvojila je Pravilnik o organizaciji i uređivanju stacionarnog saobraćaja na teritoriji opštine Jagodina, koji je zvanično objavljen u Službenom glasniku br.12/2006.

 

Ciljevi osnivanja Društva su:

 • Da se na organizovan, stručan, kvalitetan i na Zakonu zasnovan način, trajno uređuje i obavlja delatnost stacionarnog saobraćaja /javnih parkirališta/ na teritoriji grada Jagodine;
 • Formiranjem Društva, otvoriće se nova radna mesta, što ce doprineti zapošljavanju odredjenog broja gradjana;
 • Rešavanjem komunalne delatnosti, stacionarnog saobraćaja /javnih parkirališta/ po usvojenom modelu studije rešenja stacionarnog saobraćaja, obezbediće se novi izvor prihoda za budžet Opštine;
 • Zadovoljiće se potrebe grada i gradjana, za parking mestima;
 • Uskladjivaće se potrebe za parkiranjem sa postojećim urbanističkim rešenjima;
 • Povećanje bezbednost svih učesnika u saobraćaju;
 • Stvaranje uslova za efikasniji rad komunalnih službi i službi za snadbevanje grada;
 • Povećanje protočnosti dinamičkog saobraćaja u gradu;
 • Da Društvo posluje profitabilno.

Zadaci Društva su:

 • Da trajno, kvalitetno, organizovano, stručno i na Zakonu zasnovano, obavlja delatnost stacionarnog saobraćaja /javnih parkirališta/ na teritoriji grada Jagodine, uz medjusobnu koordinaciju sa ostalim nadležnim organima opštine Jagodina;
 • Da parking prostore /Auto parkove, parkinge, parking mesta na ulicama i dr./ strateški rešava u skladu sa potrebama grada i gradjana, Odlukom Skupštine, urbanističkim uslovima, usvojenom Studijom rešenja stacionarnog saobraćaja, interesima Parking servisa, uz medjusobnu koordinaciju sa nadležnim opštinskim organima i odlukama organa upravljanja Parking servisa Jagodina;
 • Da u skladu sa usvojenom Studijom rešenja stacionarnog saobraćaja na Skupštini grada, od dana 08.02.2006 godine, u kontinuitetu sa razvojem grada i potrebama gradjana, povećava broj parking mesta u skladu sa strategijom razvoja i urbanističkim uslovima;
 • Da inicira i predlaže izmene i dopune akata, kojima se reguliše stacionarni saobraćaj, kao i izmene u režimu i uređivanju dinamičkog saobraćaja u gradu, koji je u posrednoj vezi sa stacionarnim;
 • Da posluje profitabilno;

 Organi društva su:

 • Skupština akcionara, kao organ upravljanja;
 • Direktor, kao organ poslovodjenja;
 • Nadzorni odbor, kao organ nadzora;

 

početak stranice

 

   

 

::Parking servis Jagodina ©2007 Jagodina